Platba a dokumenty

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA

Školní jídelna nabízí strávníkům bezhotovostní platební styk formou svolení k inkasu z účtu.
Platby jsou stahovány vždy k 20. v měsíci.
Záloha /jistina/ pro děti MŠ je 1 500,-
V příslušné bance je nutno založit svolení k inkasu ve výši příslušné jistiny.
Naše č. účtu: 19528761/0100 .
Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte uvedenou přihlášku a
odevzdejte ji u okénka vedoucí školní jídelny při platbě stravného nejpozději do 10. v měsíci

Přihlášku naleznete ZDE

V případě, že na účtu nemáte potřebnou sumu peněz a platba neproběhne, je třeba zakoupit stravné hotově.
Vyplňte čitelně, tiskacím písmem. V případě, že se vám nepodaří napoprvé dobře vyplnit, můžete si vytisknout tento dokument

V případě nejasností tel. číslo: 59 570 00 50