Školné a dokumenty

školné 2018/2019

 

Školné 2017-2018

Platba „Školného“ formou trvalého platebního příkazu

číslo účtu školy: 19528761/0100
částka:  420,-

Variabilní symbol – rodné číslo dítěte
Datum splatnosti: ke 22. každého měsíce (první splátka 22.8.2017 -školné na měsíc září)

Zpráva pro příjemce – ŠKOLNÉ + JMÉNO A PŘÍJMENÍ  DÍTĚTE

 

 

Osvobození od placení školného:

Ke stažení ZDE:
Žádost o snížení nebo prominutí (osvobození) úplaty za poskytování předškolního vzdělávání