Granty a projekty

Podpořený projekt

Školní rok 2017/2018

ostrava logo

Název projektu: Kdo si hraje, nezlobí!

Cíl projektu: Záměrem projektu „Kdo si hraje, nezlobí“ je vytváření vztahu dětí k vědě a technice. Polytechnická výchova je nezbytnou součástí vzdělávání dětí již předškolního věku. V neposlední řadě nám pak projekt napomůže vytvářet pevné pouto mezi rodičem, dítětem a pedagogem na základě společných aktivit. Realizace projektu nám umožní vytvářet u dětí povědomí o důležitosti práce pro člověka i společnost a také pomocí projektu dovybavíme MŠ o stavebnice, které budou rozvíjet u dětí tvořivost a představivost.Cílem projektu k rozvoji polytechnických poznatků, dovedností a postojů je:
· získat základní a praktické pracovní dovednosti a návyky při práci s různými materiály
· poznat vybrané materiály
· osvojit si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce
· vytvářet si pozitivní vztah k práci
· osvojit si základy organizace, plánování práce a technologické kázně
· získat orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
· spolupracovat, koordinovat práci ve skupině – upevnění prosociálních vztahů skupiny

Výše finanční podpory: 50 000,- Kč

 

 

 

 

 

 

Podpořené projekty

Školní rok 2016/2017

36847-Nadacni-fond-VS_fin

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Domluvme se se Smartíkem

Výše finanční podpory: 224 550,- Kč

Grant - Domluvme se se Smartíkem

 

Závěrečná zpráva


 

 

ostrava logo

Název projektu: S deštníčkem do školy

Cíl projektu: vytvářet pouto mezi rodičem, dítětem a pedagogem na základě společných aktivit; propojit spolupráci mezi naší mateřskou školou a základní školou V. Košaře 6 v Ostravě-Dubině; a v neposlední řadě připravit budoucím školákům pohodový a bezproblémový vstup do základní školy. Uskutečnění projektu bylo společnou oslavou posledních dnů a důstojným rozloučením s docházkou předškolních dětí v naší mateřské škole.
Výše finanční podpory: 43 000,- Kč

Závěrečné hodnocení projektu

Fotografie zde


Školní rok 2015/2016

ostrava logo

 

 

 

Název projektu: „S úsměvem do školy“

Cíl projektu: vytvářet pevné pouto mezi rodičem, dítětem a pedagogem na základě společných aktivit; propojit spolupráci mezi naší mateřskou školou a Základní školou V. Košaře 6 v Ostravě – Dubině; připravit budoucí školáky na pohodový, bezproblémový vstup do této základní školy. Realizaci projektu umožní vytvořit podmínky pro naplnění poslání, jakožto instituce zajišťující primární vzdělávání dětí, která utváří zdravé sebevědomí a soběstačnost, rozvíjí schopnosti učení, napomáhá k osvojování správných návyků a postojů pro další život a vzdělávání. Uskutečnění tohoto projektu je oslavou posledních dnů a důstojným rozloučením s docházkou předškolních dětí v naší mateřské škole.

Výše finanční podpory: 20 000,- Kč

S úsměvem do školy

Závěrečné hodnocení projektu

 


MSMT_logotyp_text_cz

 

 

 

 

 

Název projektu: Hrátky se slovíčky aneb „Ať se všichni domluvíme“

Cíl projektu: umožnit komunikaci dětem s narušenou komunikační schopností, zlepšit podmínky pro jejich vlastní komunikaci a vyjádření potřeb, jejich začlenění do skupiny dětí, socializaci, příprava na vstup do ZŠ.
Výše finanční podpory: 34 000,- Kč

PROJEKT MŠMT LOGO 2015
Hrátky se slovíčky aneb „Ať se všichni domluvíme“.

Věcné vyhodnocení projektu 2015

Fotodokumentace k projektu